Våra tjänster

Miljökompetens arbetar med verksamhetsutveckling inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

 

Vi hjälper dig med:

 

Certifiering -                införa ett integrerat ledningssystem som

                                 innehåller bitarna miljö, kvalitet och

                                 arbetsmiljö. Systemet bygger på kraven från

                                 ISO14001, ISO9001 och AFS 2001:1. Vi

                                 eftersträvar minimal dokumentation, maximal

                                 "hemkänsla”, alla ska känna igen sig i

                                 verksamhetens ledningssystem.

 

Webbutbildning –            Vi utbildar de anställda i miljökunskap

                                            med en webbaserad miljöutbildning.

 

Revision –                         Vi utför eller leder Era interna revisioner.

                                            Vi genomför kvalitetsrevision, miljörevision

                                            och arbetsmiljörevision.

  

Management support -    vi gör våra kunders miljö- och kvalitetsarbete kostnadseffektivt

                                             genom att fungera som kvalitets- och miljöavdelning "on demand".

                                             Vi finns tillhands med kvalificerad kompetens och med enkla och
                                             anpassade lösningar för kundens e
nskilda behov.

 

Lagefterlevnad –               Vi hjälper dig att identifiera lagkrav från miljölagstiftning
                                             och arbetsmiljölagstiftning och ger dig ett system för att
                                             hålla reda på kraven och utvärdera att de följs.

 

Vår filosofi är att vår miljökonsult ska vara det mest kostnadseffektiva sättet att leda arbetet på, vi är experter och det ska synas på resultatet!

 


Till startsidan