Kvalitets- och miljöpolicy

Miljökompetens utvecklar, marknadsför, säljer och utför miljö- och kvalitetsledningssystemstjänster för organisationer. Våra tjänster är; genomförande av certifieringsprojekt, support av löpande certifieringsarbete, interna revisioner, utbildningar och laguppdatering, allt enligt ISO-standard.

 

Kvalitets- och miljöarbete hos våra kunder

Vi hjälper våra kunder att skapa ett ledningssystem som är effektivt i kundens organisation. Miljö- och kvalitetsarbetet ska leda till att minska kvalitetsbristkostnader, öka kundfokus, minska negativ miljöpåverkan och säkerställer att tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av uppfylls.

I våra konsult- och utbildningstjänster lär vi kunden att hantera ledningssystemets olika delar på de sätt som vi vet leder till avgörande förbättringar. Vi hjälper även våra kunder att identifiera förbättringsområden som stärker kundens miljö- och kvalitetsprofil vilket ger kunden direkt affärsnytta och konkurrensfördel. På detta sätt bidrar vi på Miljökompetens till en hållbar utveckling i samhället.

 

Kvalitets- och miljöarbete hos oss

Grunden för vårt kvalitets- och miljöarbete utgörs av legala och andra krav som organisationen berörs av. Vår kompetens och förmåga att överföra den till våra kunder är avgörande för resultatet hos våra kunder. För att säkerställa bästa resultat matchar vi personal med rätt kompetens mot kundens uppdrag och genomför kontinuerlig kompetensutveckling av personalen. Med utgångspunkt i vår egen kompetensnivå strävar vi efter att själva fatta beslut i vår dagliga verksamhet som främjar miljön och kvaliteten. Vi ska bland annat minska våra koldioxidutsläpp och resursförbrukning av miljöbelastande produkter och tjänster.

 

Vår verksamhet ska kännetecknas av

 

 

Ständiga förbättringar

Vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening genom vår riskanalys, rutiner, processer, avvikelsehantering och våra förbättringsförslag.

 

 

Strömstad 2009-05-05

Ann-Sofie Gustafsson

Företagsledare, Miljökompetens


Till startsidan