Våra referenser

Miljökompetens Kvalitets- och Miljögrupp i Södertälje var första gruppen som certifierades enligt vår modell "SamCert". Företagen som ingår i gruppen är Gila Produktion, Nordic Pack, Skyltbolaget i Nykvarn, Stål & Brandteknik och Kundia.

Gruppen startade sitt arbete mot certifiering i september 2004. Certifiering enligt ISO9001 och ISO14001 genomfördes i oktober 2005. Under april 2007 frågade vi våra kunder vad dom tycker om certifieringen och om Miljökompetens tjänster. Läs mer om vad företagsledarna tyckte.

Läs mer om vad ett installationsföretag tycker...

Läs mer om vad ett tillverkande företag tycker...

Certifiering av första företaget i Göteborgsregionen enligt vår modell "SamCert", Cogra Pro i Älvängen.

Företaget startade sitt arbete mot certifiering i juni 2007. Certifiering enligt ISO9001 och ISO14001 genomfördes i januari 2008. Under april 2008 frågade vi vad vår kund tycker om certifieringen och om Miljökompetens tjänster. Läs mer om vad KMA-samordnaren tyckte.

Läs mer om vad ett tillverkningsföretag tycker...

Utbildning av Internrevisorer, Hertz Biluthyrning

Utbildningsuppdrag som genomfördes på plats under två dagar i december 2003. Här följer några uttalanden från kursutvärderingen: "Kursen har varit mycket bra och pedagogiskt upplagd på rätt nivå" "Det har varit inspirerande och framförallt lärorikt, med en positiv och mycket kunnig utbildningsledare som inspirerat oss mycket!" "Bra genomgång med tillkommande lärorika övningar"

Miljöutredning, Södertälje kommun

Miljökompetens fick förtroendet att lägga grunden i kommunens ISO14001-arbete 2003/2004. Vi skapade modellen för den initiala miljöutredningen och sammanställning och värdering av miljöaspekter. Dessutom genomfördes utredningen inom delar av kommunens verksamhet. Kommunen certifierades under våren 2008.

Management Support Kvalitet och Miljö, XPonCard AB

Vi har haft ett förvaltningsuppdrag för kvalitets- och miljöledningssystemet under flera års tid för ett korttillverkande företag i Strängnäs.


Till startsidan