Certifiera i grupp och minska kostnaderna

Att arbeta i grupp för att utbilda sig och bygga upp ett certifierbart ledningssystem enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet) är ett mycket bra och kostnadseffektivt sätt för små och medelstora företag att certifiera sig på.

Genom att samla företag i en företagsgrupp för att utforma, införa och hantera sitt ledningssystem kan kostnaderna för arbetet minskas upp till hälften per företag i jämförelse med att göra arbetet enskilt. Det blir även en positiv effekt av att deltagarna arbetar framåt i en takt för att certifieringen skall bli klar på utsatt tid. Under arbetets gång delar företagen med sig av råd och erfarenheter till varandra. Att man dessutom lär känna nya företag som kan ge nya affärer får man ”på köpet”.

Miljökompetens arrangerar regelbundna informationsträffar för små och medelstora företag i Stockholm och Göteborg.

Kontakta oss gärna för att veta mer om vår projektmodell och prisuppgifter!


Till startsidan