Utbildning

Vi hjälper dig att utbilda personalen i miljöfrågor. Vi genomför lärarledda miljöutbildningar som ger grundläggande miljökunskaper och insikt i verksamhetens arbete med miljöfrågor. Vi kan även erbjuda en webbaserad miljöutbildning. 

Fördelarna med att använda sig av en webbutbildning är många.

Webbutbildningen är mycket flexibel och har en hög tillgänglighet.

För företag som finns på olika orter är det en perfekt lösning då

man slipper samordna en dag för utbildning, vilket kan vara både

svårt och dyrt. Utbildningen finns alltid tillgänglig så anställda kan

lätt planera in utbildningstid mellan arbetsuppgifter och de har

möjlighet att repetera. Som ansvarig för utbildningen kan man

vara säker på att utbildningen alltid är samma för varje elev.

Dessutom uppdateras utbildningen lätt så den alltid är aktuell.

 

 

Vi genomför lärarledda utbildningar inom kvalitet, miljö

och arbetsmiljö.
Grundläggande kvalitets- och miljöutbildning, 3 timmar

Intern revisor, 2 dagar
KMA-samordnare, 10 projekttillfällen över 5 månader.

 


Till startsidan