Management Support

Supportkonceptet innebär att vi fungerar som kvalitets- och miljöavdelning "on demand”, en miljö- och kvalitetsutbildad resurs när man behöver förstärkning. Antingen tillfälligtvis vid till exempel personalbrist eller mer löpande för att man önskar hyra denna tjänst.

Om man önskar internutbilda egen personal till miljö-

och kvalitetssamordnare kan vi hjälpa till i

upplärningsprocessen.

 

Vi genomför avgränsade förändringsuppdrag eller så

fungerar Miljökompetens som företagets kvalitets- och

miljöavdelning. Detta ger en möjlighet för det mindre

företaget att bedriva ett kostnadseffektivt miljöarbete och

få tillgång till kvalificerad personal. Miljökompetens finns

tillhands med kvalificerade kompetens och med enkla och

anpassade lösningar för kundens enskilda behov.

 


Till startsidan