Certifiering

Vi certifierar enskilda företag eller företag i samverkan för;
 

ISO 9001:2008 Kvalitetscertifiering

ISO 14001:2004 Miljöcertifiering

AFS 2001:1 Arbetsmiljöcertifiering

Att vara med i Miljökompetens certifieringsprojekt

"SamCert" är en unik möjlighet för mindre företag att

certifiera sig eftersom det är begripligt och till ett bra pris. 

 

Det blir allt vanligare att köpare ställer krav på sina

leverantörer. De småföretag som inte kan leva upp till

dessa krav riskerar att tappa konkurrenskraft, vilket leder

till sämre lönsamhet och överlevnadsförmåga.

 

Ekonomiskt sett resulterar standardisering i besparingar

och internationella standarder som ISO14001 kan ge

ökade intäkter för företagen.

 http://e2.relationbrand.com/sis/_Nyhetsbrev2-News_feb_05/mail.html

Andra fördelar är:

 

  • Bättre struktur och dokumentation av företagets verksamhet                                                       
  • Lägre miljö- och hälsorisker, bättre arbetsmiljö
  • Bättre image                                                                        
  • Etablering på nya marknader eller större marknadsandel
  • Ökat engagemang hos personalen                                          
  • Närmare kontakt och samverkan med kunder
  • Bättre efterlevnad av lagar och regler                                  
  • Bättre kunskap om/samarbete med leverantörerna
  • Ökad kunskap om företaget, dess processer och materialflöden

 

Certifiering enligt "SamCert" innebär att Miljökompetens leder certifieringsarbetet och samordnar företagens arbete fram till certifiering. Företagen blir certifierade enligt ISO9001 och ISO14001 och får ett integrerat ledningssystem som innefattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Företagen utser en projektledare och Miljökompetens leder 10 gemensamma projektmöten där vi leder företagen framåt i certifieringsprocessen genom utbildning och workshops.


Till startsidan