Revision

Vi utför eller leder Era interna revisioner !

 

Att låta utomstående göra även intern revision är ett bra

sätt att försäkra sig om ett effektivt miljö- och

kvalitetsarbete och att klara de externa

revisionerna där certifikatet står på spel.

Det är lätt att bli hemmablind och kan vara

svårt att se nya möjligheter till förbättringar

som företaget kan genomföra.

Dessutom ställer kvalitets- och miljöstandarderna

krav på opartiskhet i revisionsförfarandet som kan vara

svårt att åstadkomma i ett mindre företag.

 

Vi utför revision enligt:

 

Kvalitet ISO 9001:2008
Miljö ISO 14001:2004
Arbetsmiljö AFS 2001:1

PEFC- Spårbarhetscertifkat

Ackreditering för upprättande av Energideklarationer

med flera standarder, kontakta gärna oss för mer information.

 

 

 


Till startsidan