Vad är ISO? Världens mest använda standarder

ISO är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 157 länder. ISO:s huvuduppgift är att utarbeta standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa. ISO tar bara upp frågor på sitt arbetsprogram där det finns en efterfrågan och är på det sättet i hög grad medlemsstyrt. Alla internationella standarder tillämpas på frivillig väg. Läs mer på ISO:s hemsida.

ISO:s huvudkontor i Geneve har publicerat en broschyr som beskriver hur ISO bidrar till en hållbar värld. Den ger en god översikt över de områden som ISO:s standardiseringsarbete omfattar. Läs den här ISO_sustainable_world_2008.pdf

SIS, Swedish Standards Institute, det svenska standardiseringsorganet har mycket bra information tillgänglig om ISO-standarder på sin hemsida www.sis.se.

ISO 14001 syftar till att hjälpa företag och organisationer att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete med hjälp av ett dokumenterat miljöledningssystem. Standarden ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar av miljöarbetet. Länk till information om ISO 14000

ISO 9001 är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning. Syftet är att företaget beskriver sin verksamhet processorienterat och dokumenterar hur man arbetar med kvalitetsfrågor för att säkerställa att viktiga krav på verksamheten uppfylls samt sätter kunden i fokus och ställer krav på ständiga förbättringar. Den senaste standarden, ISO 9001:2008, fastställdes i november 2008 och denna förtydligar viktiga kravelement så att företagen kan följa den bättre. Länk till information om ISO 9000

Ni är även välkomna att kontakta oss för mer information om hur ISO standarder kan hjälpa er verksamhet att möta marknadens förväntningar. Kontakta Ann-Sofie Gustafsson på telefon 0526-755 755.


Till startsidan