Lagefterlevnad

Vi upprättar och uppdaterar lagkravsregister för Er verksamhet från Miljölagstiftning och Arbetsmiljölagstiftning. Vi hjälper dig att identifiera och leva upp till lagstadgade krav med webbverktyget lagefterlevnad.

 

Vi erbjuder ett webbverktyg som hjälper dig att hålla

ordning på Arbetsmiljö - Miljölagar och ger ett system

för att utvärdera lagefterlevnad. Genom att svara på

frågor får företaget en sammanställning över

eventuella brister i laguppfyllelse. På så sätt får du ett

effektivt verktyg som kan hjälpa dig att administrera

företagets lagefterlevnad och åtgärder kan genomföras.

 

 


Till startsidan